Kazanie na II Niedzielę Adwentu, 4.12.2022: „abyśmy (…) nadzieję mieli” (Rz 15, 4)

Kazanie na II Niedzielę Adwentu, 4.12.2022 r.

Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Lekcja: Rz 15, 4-13
Ewangelia: Mt 11, 2-10

Bracia: Wszystko, cokolwiek jest napisane, dla naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism świętych nadzieję mieli” (Rz 15, 4).

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.