La bella virtù

Tota pulchra es, María,
et mácula originális non est in te.
Całaś piękna jest Maryjo,

i zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.

La bella virtù – piękna cnota. Cnota czystości. Gdy „świat cały w złym jest pogrążony” (1 J 5, 19), my, naśladując Niepokalaną, starajmy się pilnie zachować tę cnotę – w myślach, słowach i uczynkach.

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.