U podstaw diagnozy nieskorumpowanej

Czy religia – krzewiona w strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat – jest tą samą religią, którą Kościół Katolicki, pod przewodem prawowitych papieży, krzewił przez dwadzieścia wieków?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.