Noworoczne postanowienia (3/3)

Rozpoczęliśmy Rok Pański 2023.
Czas dany nam przez Pana Boga.
Wykorzystajmy dobrze dany nam przez Pana Boga czas!
Uczyńmy trzy dobre postanowienia, trzy mocne postanowienia:
Po trzecie. Dołóżmy wszelkich starań, aby dochować wierności codziennej lekturze treści katolickich.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.

Miejmy dla Pana Boga czas. Miejmy czas na cierpliwe codzienne poznawanie prawdy Bożej. Przynajmniej kwadrans. Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Weźmy sobie do serca słowa św. Pawła Apostoła:
„Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!
Uczyńmy sobie dokładny rozkład codziennej lektury i zachowujmy go z wielką skrupulatnością. Owoce będą wielkie i trwałe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.