O byciu poddanym w małżeństwie i rodzinie

„I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany” (Łk 2, 51).
„A był im poddany”. Trzydzieści lat życia ukrytego pod opieką Maryi i Józefa – i poddany im – przeżył Pan Jezus, zanim rozpoczął publiczną działalność mesjańską. Życie ukryte w Nazarecie.
Mówi Św. Bernard, opat, w Homilii:

„A był im poddany. Kto komu? Bóg – ludziom; ten sam Bóg, któremu Aniołowie są poddani, któremu są posłuszne Księstwa i Moce, był poddany Maryi, i nie tylko Maryi, ale też i Józefowi – dla Maryi. Podziwiaj zatem, co chcesz i wybierz, co więcej masz podziwiać: czy Syna najłaskawsze zniżenie się, czy najwspanialsze wyniesienie Matki. I tu i tam – zdumienie; i tu i tam – cud. W tym, że Bóg ulega Niewieście – bezprzykładna pokora; w tym, że Niewiasta rozkazuje Bogu – wyniesienie, niemające sobie równego. W pieniach na cześć dziewic szczególnie się podkreśla to, że podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Jakichże więc pieni chwalebnych, mniemasz, godna jest Ta, która Baranka poprzedza?
Ucz się, człowiecze, być posłusznym; ucz się, ziemio, być poddaną; ucz się, prochu, być uległym! Ewangelista, mówiąc o twym Stwórcy, powiada: A był im poddany. Najmniejszej nie ma wątpliwości, że Maryi i Józefowi. Zawstydź się, prochu dumny! Bóg się poniża, a ty się wynosisz? Bóg staje się poddany ludziom, a Ty, dążąc do panowania nad ludźmi, stawiasz się ponad Twego Stwórcę? Obyż Bóg raczył mi czasem, gdy mi coś podobnego przyjdzie na myśl, odpowiedzieć, jak ongiś, przyganiając, swemu odrzekł Apostołowi: Odejdź ode Mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co z Boga jest. Albowiem ilekroć pragnę wywyższyć się wśród ludzi, tylekroć kuszę się na wyprzedzenie Boga mego, a wówczas naprawdę nie pojmuję tego, co z Boga jest. Bo o Nim przecież powiedziano: A był im poddany. Jeżeli, o człowiecze, za wzgardę sobie poczytujesz naśladować przykład człowieka, z pewnością nie będzie dla ciebie ujmą iść za Stwórcą twoim. Może nie zdołasz iść za Nim, dokądkolwiek idzie, więc zechciejże przynajmniej iść w Jego ślady tam, gdzie On aż do ciebie zstępuje”.

Wzniosłe przykłady Świętej Rodziny. Wzniosłe przykłady cnoty pokory. Uczmy się i naśladujmy.
„A był im poddany”.
Przypomnijmy – elementarnie – sprawę poddania w małżeństwie i rodzinie. Zamysł Boży.

Mężczyzna – mąż, ojciec – jest poddany. Komu? Bogu.

Niewiasta – żona, matka – jest poddana. Komu? Bogu i mężowi.

Dzieci – synowie i córki – są poddani. Komu? Bogu i rodzicom: ojcu i matce.

Boży porządek. Boży ład małżeństwa i rodziny.
Taki jest zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny.
I o wypełnienie tego Bożego zamysłu, o taki Boży porządek, mają obowiązek troszczyć się wszyscy członkowie rodziny: mąż i ojciec, żona i matka, i dzieci – synowie i córki.
Natomiast nie wolno być poddanym, nie wolno być posłusznym w tych sprawach, kiedy chodziłoby o nakłanianie czy nakazywanie grzechu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.