Ważne przypomnienia o małżeństwie

Są katolicy, którzy zawierają sakramentalne małżeństwo wobec Boga i Kościoła, a po jakimś czasie starają się na drodze cywilnej, świeckiej, o rozwód. Trzeba częściej przypominać – i młodym, i starszym – że małżeństwo sakramentalne, ważnie zawarte, jest nierozerwalne. W pewnych, bardzo trudnych, okolicznościach Kościół dopuszcza czasową separację, lecz nie rozwód. Nie jest bez winy, kto zawarłszy sakramentalne małżeństwo, żyje samotnie (choćby nie wiązał się z inną osobą) i nie dąży do pojednania się z małżonkiem/małżonką. Taki stan bowiem jest niedochowaniem wierności przysiędze małżeńskiej. Procedowanie cywilne nie ma mocy rozwiązać sakramentalnego małżeństwa.
W Katechizmie katolickim Św. Piusa X czytamy:

Czym jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa został ustanowiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i powoduje święty i nierozerwalny związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, udziela im łaski do świętej miłości wzajemnej oraz do chrześcijańskiego wychowania dzieci.

Dlaczego mówimy, że związek małżeński jest nierozerwalny?
Mówimy, że związek małżeński jest nierozerwalny, albo że nie może być rozwiązany, za wyjątkiem śmierci męża lub żony, gdyż Bóg tak ustanowił od samego początku, a nasz Pan Jezus Chrystus uroczyście ogłosił tę nierozerwalność.

Czy w małżeństwie chrześcijańskim można oddzielić umowę od sakramentu?
Nie, w małżeństwie chrześcijańskim nie można oddzielić umowy od sakramentu, gdyż dla chrześcijan małżeństwo jest samą naturalną umową, podniesioną przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu.

Czy zatem dla chrześcijan nie ma prawdziwego małżeństwa niebędącego sakramentem?
Dla chrześcijan nie ma prawdziwego małżeństwa niebędącego sakramentem.

Czy władza świecka ma prawo rozwiązywać węzeł małżeństwa chrześcijańskiego na drodze rozwodu?
Nie, węzeł małżeństwa chrześcijańskiego nie może być rozwiązany przez władzę świecką, gdyż władza ta nie ma prawa wtrącać się do spraw sakramentalnych i nie może rozrywać tego, co Bóg połączył w jedno.

Częstsze przypominanie powyższych prawd zapobiegnie nieświadomości oraz błędom i grzechom w tak ważnej dziedzinie ludzkiego i społecznego życia.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.