Ścisły obowiązek katolickiego kapłana

Kapłan, który od wiernych, proszących o odprawienie Mszy Świętej w określonej intencji, przyjmuje stypendium mszalne, jest wobec Boga i wobec tychże osób zobowiązany do odprawienia tej Mszy Świętej. Jest to obowiązek ścisły ex iustitia (ze sprawiedliwości), wiążący sub gravi (pod grzechem ciężkim).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.