Nawrócenie

Dziełem łaski Bożej – przyjętej! – było nawrócenie Św. Pawła z judaizmu prześladującego Chrystusa na wiarę katolicką.
Dziełem łaski Bożej – przyjętej! – jest nawrócenie duszy tkwiącej w modernizmie na wiarę katolicką.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.