Odróżnianie

Dusza pragnąca wiernie pełnić Wolę Bożą odróżnia i praktykuje:

Zajmuję się tym, co do mnie należy.
Nie zajmuję się tym, co do mnie nie należy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.