Zbawienny siew prawdy i łaski trwa

Pośród czasu powszechnego odstępstwa i głosów różnych, garstka katolickich kapłanów wykonuje piękną pracę: krzewi nieskazitelną katolicką doktrynę i uświęca dusze przez sprawowanie Sakramentów Świętych w tradycyjnych katolickich rytach.
Pośród czasu powszechnego odstępstwa i głosów różnych, nieliczne dusze katolickie podejmują zbawienne decyzje: słuchają i poznają nieskazitelną katolicką doktrynę i uświęcają się przez przyjmowanie Sakramentów Świętych w tradycyjnych katolickich rytach.

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.