Kwestia posłuszeństwa

Nigdy Kościół Katolicki nie uczył, że należy być posłusznym bez względu na zawartość merytoryczną wydawanych poleceń. Nigdy Kościół Katolicki nie uczył, że należy być posłusznym poleceniom prowadzącym do destrukcji katolickiego kultu i katolickiej wiary.

„Zaniechajcie ich, ślepi są, i wodzowie ślepych. Ślepy też jeśliby ślepego prowadził, obaj w dół wpadają” (Mt 15, 14).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.