Nie grzech, lecz obowiązek!

Oczywistą jest rzeczą, co poświadcza historia Kościoła Katolickiego, że argument szacunku dla katolickich duchownych nie uprawnia nas do beztroskiego zamykania oczu na krzewione błędy przeciwne katolickiej wierze. Nie tylko nie jest grzechem diagnozowanie krzewionych przez duchownych błędów, ale jest to pilnym obowiązkiem katolika.
Diagnozowanie błędów przeciwnych wierze i przestrzeganie przed fałszerzami wiary (fabricatóres errórum – Iz 45, 16) nie jest grzechem. Jest obowiązkiem!
Św. Paweł Apostoł był gotowy, gdyby zaszła taka okoliczność, wyklinać nawet anioła z nieba, gdyby ten głosił inną ewangelię.
Pisał: „Dziwię się, że tak prędko od tego, który was powołał do łaski Chrystusowej, przenosicie się do innej ewangelii; a ona nie jest inna, tylko są niektórzy, co was niepokoją i chcą wywrócić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak przedtem mówiliśmy, tak i teraz znowu mówię: Jeśliby wam kto opowiadał ewangelię prócz tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty” (Ga 1, 6-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.