Aby duszę zbawić

W perspektywie zbawienia – to znaczy abyśmy zostali zbawieni na wieczność – podstawowymi warunkami są:

– wyznawanie wiary katolickiej – nie reformowanej czy jakiejkolwiek innej (zob. Mk 16, 16),
– zachowanie stanu łaski uświęcającej (zob. Mt 5, 8),
– pełnienie dobrych czynów, pełnienie woli Bożej (zob. Mt 25, 31-40).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.