Mądrość w odniesieniu do istnienia diabła

Mądrość w odniesieniu do istnienia diabła polega na tym, aby nie przeceniać jego mocy. Diabeł nie jest jakimś anty-bogiem, który miałby moc porównywalną do mocy Boga.
Ale mądrość w odniesieniu do istnienia diabła polega także na tym, aby nie lekceważyć diabła i niebezpieczeństwa, jakie niesie jego obecność i działanie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.