Modlitwa około sakramentalna

Jest obrzęd sakramentu.
Jest czas przed obrzędem sakramentu.
Jest czas po obrzędzie sakramentu.
Co czynię przed przyjęciem sakramentu?
Co czynię po przyjęciu sakramentu?
Trzeba się modlić! Przed i po przyjęciu sakramentu. Przed Mszą Świętą i po Mszy Świętej. Przed Komunią Świętą i po Komunii Świętej. Przed Sakramentem Pokuty i po Sakramencie Pokuty.
Niestosowne byłoby na przykład zaraz po zakończonej spowiedzi, zamiast uklęknąć, pomodlić się i podziękować Panu Bogu za łaskę przebaczenia grzechów, zaraz wdawać się w rozmowy z bliźnimi i nawet na chwilę nie klęknąć przed Bogiem.
Przed przyjęciem sakramentu należy się modlić.
I po przyjęciu sakramentu należy się modlić.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.