Wiedza i życie

Jak najbardziej należy poznawać – coraz lepiej – katolicki depozyt wiary.
Jak najbardziej należy poznawać – coraz lepiej – wielowymiarowy problem zmiany religii, który od kilkudziesięciu lat dokonuje się w strukturach kościelnych.

Gdybyśmy jednak tej wiedzy – w jednym i drugim zakresie – nie przyjmowali, albo przyjmowali tylko w aspekcie teoretycznym, albo dzięki niej nie umacniali się w wierze, albo dzięki niej nie prowadzili życia coraz bardziej świętego, postępując w łasce uświęcającej i żyjąc według wymogów katolickiej wiary, wtedy cała ta wiedza – w jednym i drugim wymiarze – obróciła by się nam na potępienie. Odnosiłyby się do nas wtedy słowa surowej przestrogi Św. Piotra Apostoła:

„Albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uszli zgnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywają zwyciężeni, to późniejsze ich rzeczy stają się gorsze, niż pierwsze. Gdyż lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania” (2 P 2, 20-21).

Pilnie zatem zważajmy na to, co poznajemy, kogo i czego słuchamy, i jak żyjemy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.