Zamawiam Mszę Świętą

Kto u kapłana zamawia Mszę Świętą – prosi o odprawienie jej w określonej intencji – ten (o ile możności) powinien na tę Mszę Świętą przybyć, czystym sercem przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się gorliwie w intencji, o którą prosił kapłana, łącząc się duchowo z Najświętszą Ofiarą Mszy Świętej składaną Bogu na ołtarzu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.