Wszystkie nasze sprawy

Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjm litośnie, Boże prawy.

W modlitwie przedkładajmy Panu Bogu z pełnym zaufaniem wszystkie sprawy – także te, które uważamy za mało ważne.

„O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome” (Flp 4, 6).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.