Jedność z Urzędem Piotrowym (3)

Trzymajmy się wiernie Urzędu Piotrowego! I módlmy się, prośmy Pana Boga, aby powróciły czasy pewności i wiarygodności głosu następców św. Piotra, abyśmy w tym głosie znajdowali światło prawdy i umocnienie w wierze – jak pisał Bp Józef Sebastian Pelczar w dziele Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła, jej prawdy wiary:

Że Kościół po wszystkie wieki wyroki papieża w rzeczach wiary i obyczajów ze czcią i uległością przyjmował, świadczy historia. Wszakże gdy na soborze chalcedońskim w r. 451 odczytano dogmatyczny list papieża Leona I do Flawiana, wszyscy biskupi zebrani zawołali: «Wiara Leona to wiara Ojców, to wiara Apostołów. Wszyscy tak wierzymy… Piotr przez usta Leona przemówił».


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.