Jedność z Urzędem Piotrowym (2)

Naszą jedność z Urzędem Piotrowym zachowajmy także przez cierpliwe poznawanie nauczania papieży, gromadźmy i czytajmy encykliki, słowa papieskiego nauczania, i nauczania prawowitych katolickich soborów. Obiektywna spójność doktryny jest faktem do połowy XX wieku.
Św. Atanazy pisze w 1 Liście do Serapiona:

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.