Ku prawdzie

Przyspieszająca spektakularnie rewolucja w strukturach kościelnych, z całym szeregiem aberracji w zakresie kultu, doktryny, moralności i struktury, daje szczególną szansę na łatwiejsze i bardziej naoczne skonstatowanie, że religia, z którą mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat w tychże strukturach, nie jest religią katolicką. Coraz więcej osób duchownych i świeckich w różnych częściach świata zaczyna wyraźnie rozpoznawać ten stan rzeczy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.