Jak można tak kłamać?

Pośród 10 Przykazań Bożych mamy ósme: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
Nic to dziwnego, jeśli duszę katolicką wierną spotykają prześladowania – w mniejszym czy większym zakresie. Apostoł Narodów jasno pisze: „I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć. Źli zaś ludzie i zwodziciele staną się jeszcze gorsi, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając” (2 Tm 3, 12-13).
W dezawuowaniu dusz katolickich – także duchownych – przeciwnik posługuje się arsenałem, do którego należą między innymi: złośliwe i nieuzasadnione podejrzenia, kłamstwo, oszczerstwo.
Wielką winę przed Bogiem ma także ten, kto nie sprawdziwszy dokładnie jak się sprawy mają, daje wiarę powyższym niecnym procederom.
Ks. Zygmunt Skarżyński, w pożytecznej książeczce Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach, pisze:

“Szkodzimy bliźnim wprost, przypisując fałszywie ludziom złe czyny, chęci, lub intencje, przesadzając winy, ujawniając rzeczy ukryte i nieznane; ubocznie zaś, zaprzeczając to, co jest w nich dobrego, lub pomijając rzeczywistą zasługę, albo dobrą stronę charakteru bliźniego”.
“Zaklinam cię droga Filoteo – pisze z całą słodyczą święty Franciszek Salezy. – Zaklinam cię raz jeszcze, abyś nigdy nie obmawiała bliźnich ani wprost, ani ubocznie. Bacz, abyś nie przypisywała bliźnim fałszywych intencji zbrodni, lub grzechów, nie ujawniała tych, które są w tajemnicy, ujawnionych nie powiększała, źle nie tłumaczyła dobrych chęci, nie umniejszała dobrych stron, lub czynów bliźniego złośliwie milczeniem nie pokrywała, lub słowami wartości im nie odejmowała. Wszystkie bowiem te rodzaje obmowy ciężko obrażają Boga, zwłaszcza fałszywe oskarżenie lub zaprzeczenie prawdy na niekorzyść bliźniego, albowiem podwójnym jest grzechem kłamać i jednocześnie szkodzić bliźniemu” (Św. Franciszek Salezy).

Chętnie obdarzajmy bliźnich naszych dobrym słowem i unikajmy słowa złego, pogardliwego, jątrzącego, obmowy, oszczerstwa, plotek, pomówień, posądzenia, potępienia.
Niejedna osoba doznała krzywdy przez złe słowo. Niejedna osoba doznała krzywdy przez wypowiadane czy pisane, publikowane przez bliźnich kłamstwa, w których była mowa o słowach, czynach czy intencjach, które nawet na myśl nie przyszły tejże oczernianej osobie. Pozostaje wtedy ręce załamać i powiedzieć: Jak można tak kłamać?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.