Obszar badawczy szerszy

Tych, którzy dramat podmiany religii i Kościoła odnoszą do ostatnich dziesięciu lat, należałoby zaprosić do poszerzenia obszaru badawczego przynajmniej o kilkadziesiąt lat wstecz.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.