Wysokie wymagania ewangeliczne

Czytamy w Ewangelii słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Mówił zaś do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za mną” (Łk 9, 23).
Im bardziej łaska działa w duszy, tym bardziej stopniowo sumienie staje się delikatne i detalicznie dokładne. Kwestie, na które dusza dotychczas nie zwracała uwagi, stają się przedmiotem oceny moralnej. Wtedy coraz wyraźniej widzi, że w niejednej dziedzinie musi sobie postawić wyższe wymagania. Wysokie wymagania! Szczęśliwa dusza, która nie przestraszy się wysokich wymagań i bierze sobie do serca słowo Zbawiciela: „Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień, i niech idzie za mną” (Łk 9, 23). Realizuje wtedy zaproszenie Pana Jezusa do bliższego codziennego uczestnictwa w Jego Krzyżu.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.