Historia sanctorum magistra vitae

„Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1, 18).

Byli święci, którzy – zanim się nawrócili – prowadzili grzeszne życie. Św. Maria Magdalena, św. Augustyn i inni. Ich przykład ukazuje jasno, że możliwe jest powstanie z ciężkich grzechów i błędów, i konsekwentne wytrwanie na drodze dobra i łaski – aż do wysokich stopni świętości.
Dajmy się pouczyć tym zbawiennym przykładom! Jeśli historia naszego życia jest naznaczona ciężkimi grzechami i błędami, podejmijmy quam primum zbawienną decyzję nawrócenia i konsekwentnie wytrwajmy na drodze dobra i łaski – aż do wysokich stopni świętości. Nie są to perspektywy niedosiężne. Z pomocą Bożej łaski – możliwe. Święta powinność!

„Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!” (Kpł 11, 44).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.