6 kapłanów wyświęconych sub conditione

Ubiegłe lata w Polsce są znaczone i przez takie fakty: 6 duchownych przyjęło od katolickiego biskupa święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.