U fundamentów diagnozy

Problem wprowadzania elementów obcych wierze katolickiej w struktury kościelne sięga w swojej powszechności lat sześćdziesiątych XX wieku. Dramatem jest nieumiejętność, bądź niechęć, odróżnienia katolickiej ortodoksji od heterodoksji.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.