Skarb wiary

Wiara katolicka jest prawdą. Kościół Katolicki stawia nam przed oczy fakty. Obiektywizm, realizm, prawda, pewność – oto sfera, w której sytuuje się nauczanie Kościoła Katolickiego, jedynego prawdziwego Kościoła, jedynego Kościoła założonego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na Piotrowej opoce (zob. Mt 16, 18).
Wiara katolicka jest wiarą apostolską. U jej źródeł znajdujemy wiarygodne świadectwo Apostołów – naocznych świadków wydarzeń i słów Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Pisze Św. Piotr Apostoł:

„Albowiem nie zmyślonymi baśniami uwiedzeni oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa; lecz naocznie oglądaliśmy wielkość Jego. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do niego doszedł taki głos od przedziwnej chwały: «Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem, Jego słuchajcie». I głos ten z nieba dochodzący, myśmy słyszeli, będąc z nim na górze świętej. I tak mamy więcej umocnioną mowę proroczą, której się trzymając jak lampy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w sercach waszych” (2 P 1, 16-19).

Wiara katolicka jest prawdziwa. Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą dającą zbawienie. „Bez wiary zaś nie podobna jest podobać się Bogu. Albowiem przystępujący do Boga powinien wierzyć, że jest i że nagradza tych, co go szukają” (Hbr 11, 6).
Odnawiajmy często, codziennie, akt wiary:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.