Prawy rozum i znajomość katechizmu

Wystarczy prawy rozum oraz dobra znajomość katolickich tradycyjnych katechizmów, aby zauważyć, że religia krzewiona w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat OBIEKTYWNIE RÓŻNI SIĘ od wiary katolickiej, którą Kościół Katolicki nieomylnie krzewi od dwudziestu wieków. Gdybyśmy twierdzili, że religia krzewiona w strukturach kościelnych od kilkudziesięciu lat jest tą samą wiarą, którą Kościoł Katolicki nieomylnie krzewi od dwudziestu wieków, byłoby to nieprawdą i bluźnierstwem. Wielkim dobrem jest prawy rozum i dobra znajmość katolickich tradycyjnych katechizmów.

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).

„Albowiem powstaną fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i dziwy, tak żeby w błąd byli wprowadzeni (jeśli być może) nawet wybrani” (Mt 24, 24).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.