Słudzy nieużyteczni – pokorni!

Jeśli do końca wytrwamy przy katolickim kulcie, wyznając katolicką wiarę i żyjąc zgodnie z nią, nie ma powodu do pychy i wywyższania się nad innych. Spełnimy po prostu swój obowiązek. A u kresu naszej doczesności będziemy mogli skromnie powiedzieć, jak przykazuje Pan nasz Jezus Chrystus: Słudzy nieużyteczni jesteśmy: cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy (Łk 17, 10).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.