Obecność pod Krzyżem

Głębokość rozumienia i żarliwość miłości do Najświętszej Ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa wyraża się obecnością.
O ile możności, przybiegam na Mszę Świętą codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.