Łagodność

Posłuchajmy wspaniałych nauk, których w tej materii udziela nam wielki nauczyciel i przykład łagodności, św. Franciszek Salezy: „Nie ulegajcie nigdy gniewowi i pod żadnym pretekstem nie dajcie mu dostępu do siebie, bo jeżeli choć raz w nas wstąpi, to już potem nie jest w naszej mocy ani go odrzucić, kiedy chcemy, ani nawet powstrzymać. A oto jakie są środki zaradcze: 1) Odrzucić go natychmiast, zajmując czymś innym umysł i nic nie mówiąc na ten temat. 2) Naśladować Apostołów, którzy lękając się burzy na morzu, zwrócili się do Boga, który może obdarzyć nasze serca pokojem. 3) Jeżeli zauważycie, że z powodu waszej słabości gniew już zagościł w waszym duchu, w takim razie zróbcie wszystko, aby go uciszyć, i starajcie się praktykować akty pokory i łagodności wobec osób, które wywołują wasz gniew. Wszystko to należy uczynić z łagodnością i bez przemocy, bo bardzo ważne jest, aby nie rozjątrzać ran”.
Św. Alfons Maria de Liguori, Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.