Wytrwałość, pokora i cierpliwość

Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony (Mt 24, 13)

Nie wystarczy dobrze zacząć, trzeba jeszcze wytrwać. Ażeby zaś wytrwać, potrzeba być pokornym, to jest należy zawsze nie ufać siłom własnym, a ufność całą położyć w Bogu i prosić Go bez ustanku o pomoc, abyśmy wytrwali. Biada temu, który ufność pokłada w samym sobie, albo który wynosi się ze swoich dobrych uczynków (Katechizm św. Alfonsa Liguoriego).

W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze (Łk 21, 19).
Cierpliwość bowiem jest wam potrzebna, abyście czyniąc wolę Bożą dostąpili obietnicy (Hbr 10, 36).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.