Poddać umysł pod posłuszeństwo Chrystusowi!

Największy autorytet całej historii ludzkości to Pan nasz Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Prawda!
Jest przejawem mądrości, gdy Prawdę decydujemy się poznawać i według niej układać swoje życie.
Prawdę podaje nam nieomylnie w swoim odwiecznym nauczaniu Kościół Katolicki – jedyny prawdziwy Kościół, jeden Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Prawdę poznajemy zatem słuchając katolickich duchownych, krzewiących wiernie katolicki depozyt wiary, oraz czytając treści katolickie. Potrzebna jest także modlitwa o światło oraz zachowanie stanu łaski uświęcającej. W ten sposób dokonuje się w nas dobroczynny proces coraz pełniejszego poddawania naszego umysłu pod posłuszeństwo Chrystusowi.
Św. Paweł Apostoł pisze:

Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy, gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy Bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe (2 Kor 10, 3-5).

Proszę was tedy usilnie, bracia przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze na ofiarę żyjącą, świętą, przyjemną Bogu, na rozumną służbę waszą. A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowę umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra i przyjemna i doskonała (Rz 12, 1-2).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.