Najdrogocenniejsze dary z rąk katolickiego kapłana

Kapłan katolicki służy Panu Bogu. Czyni to nade wszystko przez składanie Panu Bogu Najświętszej Ofiary Mszy Świętej.
Z rąk katolickiego kapłana otrzymujemy najdrogocenniejsze dary: katolicką naukę i łaskę Bożą.
Są na świecie katoliccy duchowni, którzy godnie i wiernie pełnią służbę kapłańską.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.