Modlitwa za rządzących

Kościół Katolicki od początku modli się za sprawujących władzę. Czyni to z pełnym przekonaniem, że taka modlitwa jest skuteczna – ma realny wpływ na losy świata. Św. Paweł Apostoł poleca:

Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości. Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy (1 Tm 2, 1-4).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.