Kierunek duszy: ku Bogu!

O. R. Garrigou-Lagrange, w znamienitym dziele Trzy okresy życia wewnętrznego, pisze:

Teologowie Karmelu, Filip od Trójcy Świętej i Antoni od Ducha Świętego, oraz dominikanin de Vallgornera mówią o pragnieniu kontemplacji wlanej: „debent omnes ad supernaturalem contemplationem aspirare – wszyscy powinni wzdychać do nadnaturalnej kontemplacji”, a Józef od Ducha Świętego mówi podobnie: „Możemy dążyć do niej, pragnąć jej gorąco i prosić o nią pokornie Boga” (…).
Trzeba również przypominać stale duszom zwykłe warunki prawdziwego zjednoczenia z Bogiem: habitualne skupienie, całkowite wyrzeczenie, czystość serca, prawdziwą pokorę, wytrwałość w modlitwie mimo długotrwałej oschłości, wielką miłość braterską. Jeśli dodać do tego umiłowanie liturgii i świętej wiedzy, jest się prawdziwie przygotowanym na bliskie powołanie do zażyłości z Bogiem.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.