Dusza waleczna. Zwycięska!

Bóg zawsze jest gotów wspierać walecznych i ufających Jego łasce, bo On nastręcza nam walkę, abyśmy zwyciężali.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.