Buoni cristiani e onesti cittadini

Katolik należy do Królestwa Bożego, a równocześnie jest cząstką swojej ojczyzny ziemskiej. Z jednej i drugiej przynależności wynikają zobowiązania. Należy je wypełniać kierując się wiarą i rozumem. Św. Jan Bosko wychowywał młodych na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli – buoni cristiani e onesti cittadini.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.