Pius XI, encyklika Quas primas

Szczęśliwa okoliczność święta Chrystusa Króla niech nas zmobilizuje do uważnej lektury i uważnego wysłuchania słowa Papieża!

Pius XI, encyklika Quas primas
O królewskiej godności Chrystusa
11 XII 1925

cz. 1 – audio

cz. 2 – audio


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.