Źródła prawej diagnozy

Czym się konkretnie różni wiara katolicka od błędów tej wierze przeciwnych? W poprawnym poznaniu różnic między wiarą katolicką, a religią krzewioną od kilkudziesięciu lat w strukturach kościelnych, będzie nam pomocne nauczanie papieży, między innymi:

Pius IX, Syllábus errórum
Św. Pius X, encyklika Pascéndi
Pius XII, encyklika Humáni géneris


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.