Adekwatne spojrzenie na kapłaństwo

Sakrament Kapłaństwa ustanowił Pan nasz Jezus Chrystus w Wielki Czwartek, jako dar konstytutywny dla Kościoła Katolickiego – jedynego prawdziwego Kościoła, jedynego założonego przezeń Kościoła.
Różne głosy odzywały się w przeszłości i odzywają się dzisiaj na temat kapłaństwa. Z punktu widzenia wierności prawdzie, jest postulatem pilnym, aby owe głosy różne nie zdominowały naszego spojrzenia na kapłaństwo. Adekwatne spojrzenie na kapłaństwo – znaczy odczytanie obiektywnej prawdy o kapłaństwie, odczytanie Chrystusowego zamysłu wobec kapłaństwa.
Poznawanie odwiecznej katolickiej doktryny dotyczącej Sakramentu Kapłaństwa, przez czytanie tradycyjnych katolickich katechizmów, sprawi, że nie rozminiemy się z Chrystusowym zamysłem wobec kapłaństwa. Adekwatnie widzieć Sakrament Kapłaństwa to znaczy widzieć ten sakrament tak, jak go widzi Pan nasz Jezus Chrystus oraz Kościół Katolicki w swoim odwiecznym nauczaniu. Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie.
W aktualnych czasach nasilającego się zamętu powszechnego zachowanie adekwatnego spojrzenia na Sakrament Kapłaństwa jest jednym z zadań najpilniejszych, aby dochować wierności katolickiej wierze i nieskażony katolicki depozyt wiary przekazać następnym pokoleniom.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.