Powściągliwość

„Nie tykajcie pomazańców moich, a na proroków moich nie bądźcie złośliwi!” (1 Krn 16, 22).

Bądźmy bardzo powściągliwi w krytyce duchowieństwa. Skutki bowiem mogą być poważne: dezawuowanie Chrystusowego Sakramentu Kapłaństwa oraz porzucenie Sakramentów Świętych – zwłaszcza przez dusze słabsze w wierze (co grozi ich wiecznym potępieniem).
Odpowiedzialność wielka wobec Boga.


„Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc” (1 Kor 4, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.