Tag: umartwienie

Niewygody dobrze spożytkowane

Oczekiwanie życia wygodnego jest pokusą, która czyha na nas na drodze wiary.
Można i należy się umartwiać z własnej woli, podejmując ascetyczne praktyki – modlitwę, pokutę, wyrzeczenia, post.
Ale można i należy także przyjmować wszelkie niewygody i trudy, które na nas przychodzą bez naszej woli, i których byśmy sobie nie życzyli. Jeśli je przyjmujemy i znosimy je, ofiarując je Panu Bogu w danych – dobrych – intencjach, są to niewygody dobrze spożytkowane.
Wszelkie niewygody i trudy, które na nas przychodzą bez naszej woli, ofiarujmy zatem Panu Bogu w intencjach miłych Niebu – przede wszystkim o nawrócenie grzeszników i świętość duchowieństwa, o powszechny powrót ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności.
Jest jednak jedna intencja, która – jeśli nie utraciliśmy realizmu w spojrzeniu na historię swojego życia (zasłużyłem na piekło!) –  narzuca się nam od razu i bezpośrednio: intencja wynagradzająca, czyli ekspiacyjna, za wszystkie grzechy przeze mnie popełnione w ciągu całego mojego życia.
Doświadczeń i mniejszych czy większych krzyży, jakie na nas przychodzą, nie marnujmy bezowocnie. Ofiarujmy je Panu Bogu aktem woli –  w intencjach stosownych!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Wysokie wymagania duszy

Natura ludzka jest zraniona grzechem pierworodnym. Do zranienia natury przyczyniają się także grzechy osobiste – cała historia danej duszy widziana w aspekcie grzechu.
Jesteśmy więc materiałem trudnym, opornym, zbuntowanym przeciw Bogu i zranionym.
Byli Święci, którzy przez wiele lat praktykowali bardzo surowe umartwienie wzroku. Zraniona natura, w której odzywają się pożądliwości, wymaga wielkiego nakładu sił, opanowania i dyscypliny, aby pokusom nie ulec i wierności Bogu dochować.
Nie łudźmy się, że bez wysokich wymagań postawionych sobie osiągniemy świętość. Łaskę Bożą otrzymujemy w Sakramentach Świętych i dzięki ufnej modlitwie. Z łaską Bożą należy współpracować, nie pobłażając sobie. Dusza katolicka powinna stawiać sobie wymagania wysokie. Nie oszczędzajmy się na drodze ku świętości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Oko

Starania o zachowanie serca otwartego dla Boga powinny zejść do niespektakularnych i żmudnych detali codziennych.
Jeśli ta czy inna treść jest zagrożeniem dla czystości mojej duszy, będę jej unikał.
Jeśli ten czy inny obraz jest zagrożeniem dla czystości mojej duszy, będę go unikał.
Jeśli ta czy inna okoliczność jest zagrożeniem dla czystości mojej duszy, będę jej unikał.
Najgorszym nieszczęściem świata jest grzech.
Starania o zachowanie serca otwartego dla Boga powinny zejść do niespektakularnych i żmudnych detali codziennych.
„A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie” (1 P 3, 16).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube