Jeszcze dwa elementy istotne

Sytuację mamy taką, że jeszcze wielu deklarujących przywiązanie do wiary katolickiej rozumie ważność modlitwy. Ale już nie tak wielu rozumie, że równie ważne jest umartwienie oraz ortodoksja – wierność nieskazitelnej odwiecznej katolickiej doktrynie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube