Wysokie wymagania duszy

Natura ludzka jest zraniona grzechem pierworodnym. Do zranienia natury przyczyniają się także grzechy osobiste – cała historia danej duszy widziana w aspekcie grzechu.
Jesteśmy więc materiałem trudnym, opornym, zbuntowanym przeciw Bogu i zranionym.
Byli Święci, którzy przez wiele lat praktykowali bardzo surowe umartwienie wzroku. Zraniona natura, w której odzywają się pożądliwości, wymaga wielkiego nakładu sił, opanowania i dyscypliny, aby pokusom nie ulec i wierności Bogu dochować.
Nie łudźmy się, że bez wysokich wymagań postawionych sobie osiągniemy świętość. Łaskę Bożą otrzymujemy w Sakramentach Świętych i dzięki ufnej modlitwie. Z łaską Bożą należy współpracować, nie pobłażając sobie. Dusza katolicka powinna stawiać sobie wymagania wysokie. Nie oszczędzajmy się na drodze ku świętości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.