Godna Komunia Święta

Wywiad

Jest myślą Kościoła Katolickiego częsta Komunia Święta. Z poważnych racji trzeba dzisiaj częściej i usilnie mówić o godnej Komunii Świętej, to znaczy przyjmowanej w stanie łaski uświęcającej, z krystaliczną niezmutowaną wiarą katolicką w sercu i z poglądami uzgodnionymi z prawdą Ewangelii.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube