Boża hojność i ludzka wierność

Istnieje tajemnica Bożej hojności. Pan Bóg daje łaski wystarczające do wiernego realizowania powołania, obowiązków stanu.
Istnieje tajemnica ludzkiej wierności. Do wiernego realizowania powołania potrzebna jest szczera współpraca z łaską.
Ta współpraca jest trudem. Codziennym trudem. Niespektakularnym. Żmudnym. Ta współpraca jest możliwa. Jest zaszczytnym obowiązkiem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube