Drogocenna roztropność Kościoła

Kościół Katolicki od wieków nie doradzał katolikom małżeństw mieszanych, to znaczy zawieranych między stroną katolicką i niekatolicką. Było to wyrazem roztropności i troski o zbawienie katolików (niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego i możliwych konfliktów w rodzinie) oraz troski o duchowe dobro i zbawienie potomstwa.
Kościół Katolicki od wieków nie doradzał katolikom małżeństw mieszanych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube