To są nasze sprawy…

Można rozumieć fakt nakładania przez władzę kościelną – diecezjalną bądź zakonną – takich czy innych restrykcji na duchownych, którzy dopuścili się niewłaściwości w zakresie doktryny, kultu czy moralności.
Nie można rozumieć faktu nakładania przez władzę kościelną – diecezjalną bądź zakonną – takich czy innych restrykcji na duchownych, którzy w zakresie doktryny, kultu czy moralności klarownie wyrażają i realizują wierność Tradycji, pojmowanej tak, jak ją Kościół Katolicki przez wieki pojmował.
Straszną jest rzeczą niszczyć dzieła Boże.
Codzienna modlitwa o świętość katolickiego duchowieństwa stopni wszelakich jest naglącym obowiązkiem. Podejmijmy go chętnie. Codziennie!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube